شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

mp3 player شوکر
+ عزيزم حتي ديگر نميخواهم آرزويت باشم... آرزو ميکنم "او" آرزوي تو باشد و ...آرزوي او "ديگري"..
:((((
هئئئئئئئئئئئئئ خــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا
هيچي دلم گرفت
نميدونم ... حتما ولنتاين نزديک شده
:)))))
خخخخخخخخخخخخخخخخخخ خنديدم :((((((((
الهي ... چرا؟
چرا؟ خودش رفت؟
عليرضا جان واقعا متاسفم ... الهي که هيچکي تو اين دنيا از عشقش جدا نشه :((((((
آموزش پیرایش مردانه اورجینال
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله فروردين ماه
vertical_align_top