شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال
+ گريــــه شـــايد زبـــان ضـــعـف بـاشـــد شــايد خيلــي کـودکانــــه ... شــايد بـي غـرور... امــا هــر وقـت گونه هايـم خيــس مي شود مـي فـــهـمـــــم ؛ نــه ضعيفـم !!! نــه يـک کودکـم !!! بلکه پر از احساســــــم ...
تسبیح دیجیتال
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله فروردين ماه
vertical_align_top