شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی
+ دختره عضو فيس‌بوک شده اون وقت ... عکساشو بسته پوکش رو بسته والش رو بسته اينفوش رو بسته ... ادش رو بسته مسيج هم نميشه بهش داد !!! خو بدبخت زنداني کردي خودتو؟؟؟!!! خو مسخره , جنبه ش رو نداري برو بشين گوشه ي اتاقت بافتني بباف يا بيا تو پيام رسان پارسي بلاگ
ساعت ویکتوریا
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله فروردين ماه
vertical_align_top